Vehícles
AUTOMÓBILS contador de visitas

L’automòbil (comunament cotxe o votura a la Catalunya Nord) és usualment un vehicle de quatre rodes destinat al transport de persones, amb capacitat entre dos i vuit seients. Es desplaça gràcies a un motor d'explosió a base d'una mescla de gasolina, gasoil i aire. En alguns països el combustible es fabrica a partir de determinades plantes en forma d'alcohol etílic. Recentment s'han començat a produir automòbils que funcionen amb motor elèctric, si bé l'autonomia d'aquests vehicles és encara limitada a causa del pes de les bateries. Les rodes davanteres dels automòbils poden moure's cap a ambdós costats per a realitzar girs i prendre les corbes.
cotxe
La teoria més acceptada és que ve de l'hongarès kocsi, que és el gentilici del poble de Kocs, on es fabricaven carruatges famosos en tot el país. Aquest en seria l'ètim primer, que passaria al francès, a l'espanyol, i d'aquesta llengua al català, amb la particularitat que en el nostre idioma el mot cotxe ha passat a designar amb el temps un transport motoritzat. Hi ha gent que anomena cotxe de línia a un autobús.
ger
Correu electrònic         tipusmonovolums.html            caracteristiques.html               imatges.html               

enllaços.html                xat.html        
Wikipedia